Bodyage

Få målt din BodyAge og find ud af om dit BodyAge er sammenligneligt med din kronologiske alder.

En BodyAge er et sundhedstjek, der kommer omkring alle aspekter af din sundhed.

Følgene parametre måles og / eller udregnes:

  • Vægt
  • Fedtprocent
  • BMI
  • Styrke
  • Fleksibilitet
  • Kondital
  • Blodtryk
  • Kolesterol
  • Blodsukker

Udfra disse målinger laver BodyAge maskinen en grundig rapport, som laver anbefalinger på hvilke områder, man med fordel kan fokusere på, for at forbedre sin bodyage og dermed sin sundhed.

Efter testen gennemgås rapporten, og du bliver vejledt i de vigtigste fokusområder i en eventuel livsstilsændring med fokus på kost og træning.

Det anbefales at testen følges op af en ny test efter ca 3 måneder, hvor du har haft tid til at arbejde med de ting du er blevet vejledt i.

En BodyAge test er en fantastisk god måde at bevare, genvinde eller opnå motivation til livsstilsændringer.

Bodyage